ДОРНОД АЙМГИЙН ӨРХ, ХҮН АМЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ТАНИЛЦУУЛГА ХЭВЛЭГДЭН ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 10. 18 цаг 35 минут
Энэхүү судалгааíä Äîðíîä аймгийн 2012-2016 оны хүн амын тоо, өсөлтийн өөрчлөлт, нас хүйсийн бүтэц, хүн амын төрөлт, дундаж наслалт, өрхийн өсөлт, хүн амын шилжилт хөдөлгөөн гэх зэрэг хүн ам зүйн үндсэн үзүүлэлтүүд, тэдгээрт гарсан өөрчлөлт болон хүн амын нийгмийн зарим үзүүлэлтүүдийн талаархи санал дүгнэлт гаргахыг зориëîî. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү сайтын "Салбарын танилцуулга" хэсгээс татан авч үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОД АЙМГИЙН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ХҮРЭХЭД БЭЛЭН БОЛЛОО.

Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 31. 16 цаг 15 минут
“Дорнод аймгийн хөдөө аж ахуй сэдэвт энэхүү судалгааны зорилго нь мал аж ахуйн салбарын ирээдүйн хөгжил, малчдын амьжиргааны талаар бодлого, малын тооны өсөлт өөрчлөлт, бүтэц, малын төллөлт, үржлийн байдал, зүй бус хорогдол, сувайралт, хээл хаялт, бэлчээрийн даац хүрэлцээ, тэжээвэр амьтад, хээлтэгч, хээлтүүлэгч, түүний тохироо болон малтай өрх, малчдын нийгмийн байдал, малын тооны өсөлт бууралтанд нөлөөлсөн үзүүлэлтүүд болон хөдөө аж ахуйн салбарын цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлохын зэрэгцээ манай улсын мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд аймгийн эзлэх байр суурийг харуулсан мэдээллээр аймгийн удирдлагууд болон хэрэглэгчдийг хангах зорилготой юм.
Дэлгэрэнгүй

ЗӨВЛӨЛДӨХ САНАЛ АСУУЛГЫН СУРГАЛТАНД ОРОЛЦОВ.

Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 30. 10 цаг 31 минут
Монгол Улсын Их Хурлаар "Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай" хуулийг 2017 оны 2 дугаар сарын 09-ны өдөр хэлэлцэн баталсан. Хуулинд зөвлөлдөх санал асуулгаар судалгаа авах ажлыг статистикийн байгууллага хариуцан гүйцэтгэхээр заасан. Улсын хэмжээнд зөвлөлдөх санал асуулгын судалгааны мэдээлэл цуглуулах ажлыг 21 аймаг, 9 дүүрэгт нэгэн зэрэг зохион байгуулан явуулах бөгөөд энэ ажлыг аймагт статистикийн хэлтсийн өрхийн судалгааны багийн гишүүд шууд хариуцан ажиллана.
Дэлгэрэнгүй

70582233 ШУУРХАЙ УТСАНД АЖИЛЛАЛАА.

Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 24. 09 цаг 06 минут
Тус хэлтсийн дарга Д.Энхбаатар 2017 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр 08.00 цагаас 17.00 цагийн хооронд Дорнод аймгийн ЗДТГ-ын 70582233 дугаар утсанд иргэдийн санал, хүсэлтийг хүлээн авч ажиллалаа. Ажиллах хугацаанд нийт 7 санал ирснийг тухай бүрт шийдвэрлэн ажиллалаа.
Дэлгэрэнгүй

БАНКНЫ САЛБАРЫН АЖИЛТНУУДТАЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 17. 09 цаг 13 минут
Тус хэлтсийн ажилтнууд Дорнод аймаг дахь Монгол банкны салбарын болон аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй арилжааны 6 банкны ажилтнуудад сургалт зохион байгууллаа. Хэлтсийн ажилтнуудын хувьд Монгол Улсын статистикийн салбарын түүхэн замнал, аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдал, статистик мэдээллийн хэрэглээ, www.1212.mn , www.nso.mn, dornod.nso.mn сайтуудыг хэрхэн ашиглах талаар мэдээлэл хийсэн бол банкны ажилтнууд салбарын танилцуулга, банкуудын ажлын үзүүлэлтүүд, эзлэх байр суурийн талаар мэдээлэл солилцлоо.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОД АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2017 ОНЫ 2 САРЫН ТАНИЛЦУУЛГА ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 16. 09 цаг 33 минут
Эрүүл мэндийн газраас эрхлэн гаргадаг мэдээгээр 2017 оны эхний 2 сард 276 хүүхэд шинээр мэндэлж, 65 хүн нас баржээ. Хүн амын цэвэр өсөлт 211 болж 2016 оны мөн үеийнхээс 1.2 хувиар буюу 36-аар буурлаа.1000 хүнд ногдох төрөлт 3.58, нас баралт 0.84 байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад төрөлт 0.71 пунктээр, нас баралт 0.19 пунктээр өссөн байна. Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн ажилгүй иргэдийн тоо эхний 2 сарын байдлаар 1971 байгаагийн 895 нь эмэгтэйчүүд байна. Эдгээр ажилгүй иргэдийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 28 хүнээр буюу 1.4 хувиар өсч, 2016 оны 12 дугаар сарынхаас 84 хүнээр буюу 9.4 хувиар өссөн байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 895 хүн буюу 38.7 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 143 хүн буюу 16.0 хувиар өслөө. Эхний 2 сард хөдөлмөрийн хэлтэст 77 иргэн ажилд зуучлагдан оржээ. Ажилгүй иргэдийг насны ангиллаар нь үзвэл 62.9 хувь нь 15-34 насны залуучууд байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 22.0 хувь нь дээд, 7.3 хувь нь тусгай дунд, 10.5 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны боловсролтой, 49.8 хувь нь бүрэн дунд, 6.4 хувь нь суурь, 2.4 хувь нь бага боловсролтой, 1.6 хувь нь боловсролгүй хүмүүс байна. Он гарсаар 61.7 мянган хүнд амбулаторийн үзлэг хийсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 6.3 хувиар өссөн бол 3.3 мянган хүн эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 8.0 хувиар өссөн байна. Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 35.1 мянган хүн хамрагджээ. Аймгийн хэмжээнд 270 эх амаржиж, амьд төрсөн хүүхдийн тоо 276 хүүхэд болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 49 тохиолдлоор буурсан байна. Хүн амын нас баралт 65 тохиолдол бүртгэгдсэн нь 1000 хүн ам тутамд 0.84 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 13 тохиолдлоор буюу 20 хувиар буурсан байна. Нас баралтын шалтгаанд хавдар 29.8% /19/, осол гэмтэл 6.1% /4/ тус тус эзэлж байна. Халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн тоо 2017 оны эхний 2-р сард 381 тохиолдол бүртгэгдсэн нь 10000 хүн амд 49.4 болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 58 тохиолдлоор буюу 86.8 хувиар буурчээ.
Дэлгэрэнгүй

САЛБАРЫН БОЛОН АЙМАГ, ХОТЫН ШАГНАЛААР ШАГНАГДАВ.

Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 10. 16 цаг 59 минут
Монголын үндэсний уламжлалт сар шинийн баярыг тохиолдуулан Статистикийн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж, оруулсан хувь нэмрийг нь үнэлж, Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2017 оны А/30 тоот тушаалаар салбарын дээд шагнал "Бүртгэл, Статистикийн тэргүүний ажилтан" цол тэмдэгээр хэлтсийн мэргэжилтэн М.Төмөрчимэг, Т.Туяацэцэг нар шагнагдлаа.
Дэлгэрэнгүй

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ 2017 ОНЫ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАВ.

Нийтэлсэн: 2017 он 02 сар 06. 09 цаг 52 минут
Аймгийн Засаг дарга М.Бадамсүрэн, сумдын Засаг дарга, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудын удирдлагуудтай 2017 оны Үр дүнгийн гэрээ байгуулав. Төсвийг ерөнхийлөн захирагчийн зүгээс төсвийг шууд захирагч нартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж 2017 оны аймгийн нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдэж байгаа юм. Уулзалтын үеэр аймгийн Засаг дарга удирдлагуудад хариуцсан ажилдаа хариуцлагатай хандаж, ажлаа эрчимжүүлэх, шинийг санаачлан, ажлын үр бүтээмжтэй ажиллаж аймаг орон нутгийнхаа хөгжлийн төлөө их зүйл хийж бүтээж ажиллахыг хүсч, байгууллагуудын үйл ажиллагаандаа цаашид анхаарч ажиллах асуудлын талаар чиглэл өглөө.
Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ
2017.08.09-ний байдлаар, төг
   Дорнод I гурил   кг   920
  Элсэн чихэр   кг   2100
  Цагаан будаа   кг   2200
  Шингэн сүү   литр   600
  Хонины мах   кг   6000
  Үхрийн мах   кг   7000
  Ямааны ястай мах   кг   5500
  Бензин А-80   литр   1570
  Бензин Ай-92   литр   1680
  Дизель түлш   литр   1810
  Ноолуур   кг   40000

 

7 хоногийн үний динамик дэлгэрэнгүй..

  2014 он    2015 он   2016 он  2017 он