БОДЛОГО, БОЛОВСРУУЛАЛТ, СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨЛТ” СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 30. 02 цаг 22 минут
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас Дорнод их сургуультай хамтран төрийн захиргааны албан хаагчдад “Бодлого, боловсруулалт, стратеги төлөвлөлт” сэдвийн хүрээнд 24 цагийн багц сургалт зохион байгуулсанд хэлтсийн 2 мэргэжилтэн хамрагдлаа.
Дэлгэрэнгүй

"АРХИГҮЙ АМЬДРАЛЫГ БИД ХҮСНЭ" АСК ТЭМЦЭЭНД ОРОЛЦЛОО.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 30. 02 цаг 12 минут
Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль болон бусад хууль, тогтоомжийг иргэд, олон нийтэд сурталчлан таниулах зорилго бүхий “Архигүй Дорнодчуудын төлөө” хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулагдаж буй “Архигүй амьдралыг бид хүснэ” АСК тэмцээнд аймгийн Стандарт хэмжилзүйн хэлтэстэй нэг баг болж амжилттай оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

ХЭРЛЭН СУМЫН 11 БАГТ ШАЛГАН ЗӨВЛӨХ АЖЛААР АЖИЛЛАЛАА.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 30. 02 цаг 10 минут
Хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу Хэрлэн сумын 11 багт хэлтсийн ажилтнууд хувиарын дагуу Хүн ам, орон сууцны 2020 оны бэлтгэл ажил, Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн хөтлөлт, баяжилт, албан ёсны статистик мэдээний цуглуулалт, үнэн бодит байдалд хяналтыг хийж, арга зүйн зөвөлгөө өгсөн.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОД АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДЛЫН 2019 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ТАНИЛЦУУЛГА ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 15. 03 цаг 19 минут
Эрүүл мэндийн газраас эрхлэн гаргадаг мэдээгээр 2019 оны эхний 3 сард 478 хүүхэд шинээр мэндэлж, 105 хүн нас баржээ. Хүн амын цэвэр өсөлт 373 болж 2018 оны мөн үеийнхээс 5.1 хувиар буюу 18-аар өслөө. 1000 хүнд ногдох төрөлт 5.92, нас баралт 1.30 байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад төрөлт 0.2 пунктээр, нас баралт 0.29 пунктээр тус тус буурсан байна. Он гарсаар 93.7 мянган хүнд амбулаторийн үзлэг хийсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 8.6 хувиар, 5.0 мянган хүн эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 5.9 хувиар тус тус буурсан байна. Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 36.2 мянган хүн хамрагджээ. Аймгийн хэмжээнд 477 эх амаржиж, амьд төрсөн хүүхдийн тоо 478 хүүхэд болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 2 тохиолдлоор буурсан байна. Хүн амын нас баралт 105 тохиолдол бүртгэгдсэн нь 1000 хүн ам тутамд 1.30 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 20 тохиолдлоор буурсан байна. Нас баралтыг шалтгаанаар ангилж үзвэл хорт хавдрын нас баралт 33 / 31.4%/; осол гэмтлийн нас баралт 14 / 13.3%/ байгаа нь зонхилж байна. Халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн тоо 2019 оны эхний 3-р сард 772 тохиолдол бүртгэгдсэн нь 10000 хүн амд 95.5 болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 177 тохиолдлоор буюу 29.7 хувиар өсчээ. Аймгийн Холбооны газрын нийт орлого 109.0 сая төгрөгт хүрсний 47.8 хувийг хүн амаас орсон орлого эзэлж байна. Шуудан тээврийн газар 24809.4 мян.төгрөгийн орлоготой ажиллан, 2156 бичиг захидал, 87 илгээмж, 19320 хэвлэл илгээж, 4924 бичиг захидал, 350 илгээмж, 32209 хэвлэл хүлээн авч хүргэсэн байна. Авто тээврийн төв ТӨҮГ 11.2 мянган зорчигч тээвэрлэж, 6591.6 мянган хүн км-ийн зорчигч эргэлтийн ажил гүйцэтгэн 27275.5 мянган төгрөгийн орлоготой ажиллажээ.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОД АЙМГИЙН 2019 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИНФОГРАФИК ГАРАВ.

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 19. 08 цаг 25 минут
2019 оны 2-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа
Дэлгэрэнгүй

ОЛОН УЛСЫН СТАТИСТИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨСЛӨӨС 2019 ОНЫ ОЛОН УЛСЫН ЗУРАГТ ХУУДАСНЫ УРАЛДААНЫ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 14. 07 цаг 57 минут
Олон Улсын Статистикийн боловсролын төслөөс 2019 оны олон улсын зурагт хуудасны уралдааныг зарлаж байна. СЭДЭВ: Статистик тоон мэдээллийг харуулсан постер буюу зурагт хуудасны уралдаан ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО
Дэлгэрэнгүй

ЦАГ АШИГЛАЛТЫН СУДАЛГАА-2019

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 12. 02 цаг 21 минут
Үндэсний статистикийн хорооноос энэ онд цаг ашиглалтын судалгааг орон даяар 2019 оны 3, 6, 9, 12 дугаар сарын 3 дахь долоо хоногт зохион байгуулах бөгөөд мэдээлэл цуглуулалтад таблет ашиглан ярилцлага хийх (computer assisted personal interview - CAPI) болон цаасан асуулга ашиглан ярилцлага хийх (paper assisted personal interview - PAPI) аргыг хослуулан ашиглана. Хорооны даргын зөвлөлийн хурлаар энэхүү судалгааны үзэл баримтлал, асуулга, ангиллыг 2019 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр хэлэлцэн баталсан. Цаг ашиглалтын судалгаанд бага насны хүүхдүүд ханиад, томуугаар өвчилснөөс үүдэн эцэг, эхчүүд эдийн засгийн хувьд хэчнээн цаг хугацаа, мөнгө зарцуулж байгааг тодруулах нэмэлт бүлэг асуулга нэмэгдсэн. Монгол Улсын Статистикийн тухай хуульд заасны дагуу цаг ашиглалтын судалгааг 2019 онд дөрөв дэх удаагаа зохион байгуулах гэж байгаа. Манай улс цаг ашиглалтын судалгааг 2000 онд туршилтын байдлаар явуулсан бөгөөд 2004 онд Статистикийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулснаар 2007 онд анх удаа үндэсний хэмжээнд 3200 өрх, 2011 болон 2015 онуудад 4000 өрхийг тус тус хамруулан явуулсан байна. Энэ удаагийн судалгаанд 5 бүсийг төлөөлүүлэн 4000 өрхөөс мэдээллийг цуглуулах юм. Манай улсын эдийн засаг, хөдөлмөрийн зах зээлийн талаарх тоо мэдээлэл нь гол төлөв зах зээлийн үйл ажиллагаанд хүн амын зарцуулж байгаа цагийг тооцож үнэлэх боломжийг олгодог бол цаг ашиглалтын судалгаа нь өрхийн түвшинд эдийн засгийн бус үйл ажиллагаанд зарцуулж байгаа цагийг тооцож үнэлэхэд ашиглагдах мэдээллийн нэг гол эх үүсвэр юм. Цаг ашиглалтын судалгааны гол ач холбогдол нь хөлсгүй хөдөлмөрт өрхийн гишүүдийн зарцуулж байгаа цагийг тодорхойлж гаргах, хүн амын цаг зарцуулалтын ерөнхий дүр зургийг гаргах, өрхийн түвшинд бий болж байгаа нэмэгдэл өртгийг тооцох, ҮТС-д шаардлагатай тоо мэдээллийг гаргах түүнчлэн бодлого боловсруулахад хэрэгцээтэй тоо мэдээллээр хангахад чиглэгдсэн. Цаг ашиглалтын судалгаа 2019 сургалтанд Дорнод, Хэнтий аймгийн статистикийн хэлтсийн ажилтнууд оролцож байна. Сургалтыг Үндэсний статистикийн хорооны Хүн ам, нийгмийн статистикийн газрын статистикч Т.Алтанцэцэг, мэдээллийн технологын газрын референт М.Биндэръяа нар зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН

Нийтэлсэн: 2019 он 02 сар 24. 06 цаг 29 минут
Шинэчлэн тодорхойлсон амьжиргааны доод түвшинг өмнөх онд мөрдөж ирсэн амьжиргааны доод түвшинтэй харьцуулахад Улаанбаатар хотод 19.3 (9.7%) мянган төгрөг, Зүүн бүсэд 13.6 (7.8%) мянган төгрөг, Баруун бүсэд 12.8 (7.2%) мянган төгрөг, Хангайн бүсэд 11.7 (6.4%) мянган төгрөг, Төвийн бүсэд 11.6 (6.6%) мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн байна
Дэлгэрэнгүй