ХЭРЛЭН ГОЛЫН ЭРГИЙН ДАГУУ НОГООН БҮСЭД“ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ” ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2017 он 08 сар 08. 10 цаг 33 минут
Хэрлэн голын эргийн дагуу ногоон бүсэд 2017 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр аймгийн Засаг даргын орлогч Ч.Ганбатын баталсан хуваарийн дагуу Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем ТӨҮГ-ийн урд талд голын эрэг дагуу 100м талбайг цэвэрлэх ажлыг 7 албан хаагч, 2 хүүхэд нийт 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр зохион байгуулан ажиллалаа. Энэхүү арга хэмжээний нээлтийн үйл ажиллагаанд найрамдал паркад оролцож, бэлтгэл ажлын хүрээнд шуудай, хүрз, савар, бээлий, өндөрлөгөөтэй портер машин бэлтгэн аймгийн ЗДТГ-аас 10л шатахууны толан авч цэвэрлэгээний ажлыг эхлүүлсэн.
Дэлгэрэнгүй

ҮНДСЭН ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТӨСЛИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ТАЛААРХ ЦАХИМ ХУРАЛ БОЛЛОО.

Нийтэлсэн: 2017 он 07 сар 24. 11 цаг 11 минут
“Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлаар ард түмний бүрэн эрхт байдал оролцоог хангах тухай” УИХ-ын 39 дүгээр тогтоолын дагуу төслийг олон нийтээр хэлэлцүүлэх ажлын хүрээнд Улсын Их Хурлын ажлын хэсгээс 21 аймаг, нийслэлийн төрийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын ажилтнуудтай цахим хурал хийлээ. Цахим хуралд Дорнод аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Л.Хишигтогтох, Засаг дарга М.Бадамсүрэн, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тэргүүлэгч, төлөөлөгчид, аймгийн төрийн захиргааны байгууллагын дарга нар оролцов.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОД АЙМГИЙН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2017 ОНЫ 6 САРЫН ТАНИЛЦУУЛГА ХЭВЛЭГДЭН ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2017 он 07 сар 19. 11 цаг 15 минут
Эрүүл мэндийн газраас эрхлэн гаргадаг мэдээгээр 2017 оны эхний 6 сард 917 хүүхэд шинээр мэндэлж, 200 хүн нас баржээ. Хүн амын цэвэр өсөлт 717 болж 2016 оны мөн үеийнхээс 7.3 хувиар буюу 57-оор буурлаа. 1000 хүнд ногдох төрөлт 11.89, нас баралт 2.59 байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад төрөлт 1.89 хувиар, нас баралт 0.96 байна.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОД АЙМГИЙН АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН ТАНИЛЦУУЛГА ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 15. 17 цаг 14 минут
Улс орны баялагийг бүрдүүлэгч гол хөдөлгөгч хүч бол хөдөлмөр бөгөөд эдийн засгийн чухал нөлөө бүхий нөөцөд хөдөлмөр тооцогддог билээ. Хөдөлмөр эрхлэлт нь улс орны эдийн засгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв байдал, эдийн засгийн өсөлт болон хөгжлийн хандлагаас хамаарч байдаг онцлог салбар юм. Хөдөлмөрийн зах зээлийг үр ашигтай ашиглаж хөгжүүлэх нь хөгжлийн бодлогын төлөвлөлтөнд ихээхэн ач холбогдолтой гэж судлаачид үздэг. Судалгааны ажлын зорилго: Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх аймгийн мэдээ, мэдээлэл, статистик тоо баримтуудыг ашиглаж, өнөөгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал ямар түвшинд байгааг судлахыг энэхүү танилцуулгаар харуулахыг зорьлоо. Судлагдсан байдал: Манай аймгийн хувьд ажиллах хүчин, хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшинг тооцохдоо нэгдүгээрт, ажиллах хүчний судалгаагаар, хоёрдугаарт, ҮСХ болон НХХС-ын хамтарсан 2009 оны 06 сарын 19, 16-ний өдрийн 01/68/94 тоот тушаалаар баталсан Хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлалын дагуу ажил эрхлэлтийг тооцож байна. Манай судалгаанд ажиллах хүчний судалгаа болон хөдөлмөрийн хэлтсийн захиргааны статисик мэдээллийн тоо баримтуудыг ашиглаж байна.
Дэлгэрэнгүй

ДОРНОД АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2017 ОНЫ 5 САРЫН ТАНИЛЦУУЛГА ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 13. 20 цаг 50 минут
Эрүүл мэндийн газраас эрхлэн гаргадаг мэдээгээр 2017 оны эхний 5 сард 759 хүүхэд шинээр мэндэлж, 159 хүн нас баржээ. Хүн амын цэвэр өсөлт 600 болж 2016 оны мөн үеийнхээс 5.1 хувиар буюу 32-аар буурлаа. 1000 хүнд ногдох төрөлт 9.84, нас баралт 2.06 байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад төрөлт 1.4 хувиар, нас баралт 0.83 хувиар тус тус буурсан байна. Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн ажилгүй иргэдийн тоо эхний 5 сарын байдлаар 1913 байгаагийн 733 нь эмэгтэйчүүд байна. Эдгээр ажилгүй иргэдийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 174 хүнээр буюу 9.1 хувиар, 2015 оны 12 дугаар сарынхаас 98 хүнээр буюу 5.1 хувиар тус тус өссөн байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 733 хүн буюу 38.3 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 95 хүн буюу 11.5 хувиар буурлаа. Эхний 5 сард хөдөлмөрийн хэлтэст 504 иргэн ажилд зуучлагдан оржээ.
Дэлгэрэнгүй

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХЭРЭГЛЭЭ - 2015, 2016 СУДАЛГАА ЯВАГДАЖ БАЙНА.

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 09. 14 цаг 16 минут
Үндэсний Статистикийн хороо нь Азийн хөгжлийн банктай хамтран “Эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хэрэглээний 2015, 2016 оны судалгаа”-г анх удаа зохион байгуулах гэж байна. Уг судалгаа нь үндэсний хэмжээнд “Эрчим хүчний данс”-ыг байгуулах, эрчим хүчний статистик мэдээллийг бүрдүүлэх, Ногоон хөгжлийн болон Тогтвортой хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцох, түүнчлэн НҮБ-ын “Байгаль орчны статистикийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-д зөвлөмж болгосон түлхүүр үзүүлэлтүүдийг бий болгоход чухал ач холбогдолтой юм.
Дэлгэрэнгүй

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, АМЬДРАЛЫН ТУРШЛАГЫН СУДАЛГАА АМЖИЛТТАЙ ДУУСЛАА.

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 09. 14 цаг 07 минут
Үндэсний Статистикийн хорооноос Нэгдсэн Үндэсний байгууллагын хүн амын сан, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилттэй "Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, амьдралын туршлагын судалгаа"-г 2017 оны 5-р сарын 1-ны өдрөөс 6-р сарын 20-ны хооронд улсын хэмжээнд нэгэн зэрэг явуулж байна. Судалгаанд 15-64 -ны 7860 өрхийн 7860 эмэгтэйчүүдийг статситикийн санамсаргүй түүврийн аргаар сонгон мэдээлэл цуглуулна.
Дэлгэрэнгүй

АЖ ҮЙЛДВЭР, БАРИЛГА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЛБАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ХҮРЭХЭД БЭЛЭН БОЛЛОО.

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 29. 17 цаг 42 минут
Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûã ýð÷èìòýé õºãæ¿¿ëýõýä íººö áîëîìæèéã õýðõýí àøèãëàõ, óëñ, á¿ñ íóòãèéí ò¿âøèíä ýçýëæ áóé áàéð ñóóðü, öààøäûí ÷èã õàíäëàãûã òîäîðõîéëîõîä ãîë çîðèëãî îðøèíî.
Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ
2018.02.14-ний байдлаар, төг
   Дорнод I гурил   кг   920
  Элсэн чихэр   кг   2100
  Цагаан будаа   кг   2200
  Шингэн сүү   литр   1800
  Хонины мах   кг   6000
  Үхрийн мах   кг   5900
  Ямааны ястай мах   кг   5000
  Бензин А-80   литр   1610
  Бензин Ай-92   литр   1750
  Дизель түлш   литр   2100
  Ноолуур   кг   40000

 

7 хоногийн үний динамик дэлгэрэнгүй..

2014 он  2015 он  2016 он  2017 он