Статистикийн хэлтсийн танилцуулга


ДОРНОД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ

СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Ìàíàé óëñ 1924 îíû 11 дүгээр ñàðûí 11-íèé ºäºð òýð ¿åèéí Äîòîîä ÿâäëûí ÿàìíû á¿òöýä “Òîî á¿ðòãýëèéí õýëòэñ”-èéã 6 îðîí òîîòîé áàéãóóëñíààð îð÷èí öàãèéí Ñòàòèñòèêèéí àëáàíû ¿íäýñ ñóóðü òàâèãäñàí ò¿¿õòýé.  Монгол улсын Ñòàòèñòèêèéí тухай  õóóëèйн дагуу îðîí íóòãèéí á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëòàíä 1997 онд ººð÷ëºëò îðæ, àéìãèéí Çàñàã äàðãûí äýðãýäýõ ñòàòèñòèêèéí õýëòýñ áîëîí ºðãºæин ажиллаж байна.

Одоогийн Дорнод аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтэс нь хэлтсийн дарга, ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтэн, нягтлан бодогч, жолооч, судлаач гэсэн нийт 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр “Улс төрийн аливаа нөлөөлөлд автахгүйгээр эдийн засаг, нийгэм, хүн ам зүйн талаархи шинжлэх ухааны арга зүйгээр тооцсон, статистикийн үнэн бодит мэдээлэл, судалгаагаар төр, засаг, иргэн байгууллагад адил тэгш үйлчлэх” зорилгыг хэрэгжүүлж байна.

Тус хэлтсийн хамт олон нь  Үндэсний статистикийн хорооноос дэвшүүлсэн  2015 оны дараах зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх тусгай төлөвлөгөөг аймгийн Засаг даргаар батлуулан мөрдлөгө болгон ажиллаж байна.

              2015 онд статистикийн салбарын эрх зүйн орчинг шинэчлэн , статистикийн тогтолцоонд шинэтгэл хийх зорилгын хүрээнд дараах 5 зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Үүнд:

              1.  Статистикийн  албаны хууль эрх зүйн шинэчилсэн найруулгыг болосвруулан, батлуулах

              2. Албан ёсны сттаистикийг  2016-2020 онд хөгжүүлэх стратегийн хөтөлбөр түүнийг хэрэгжүүлэх мастер төлөвлөгөөг  болосвруулж батлуулах

              3.  Статистикийн салбарт хийгдсэн  цогц үнэлгээний  зөвлөмжүүд болон 2011-2015 онд хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг  бүрэн хангах

              4. МХЗ-ын хэрэгжилтийг дүгнэх, 2015  оноос хойшхи хөгжлийн хөтөлбөрийг судалж, стратегийн  хөтөлбөртэй уялдуулах

              5. ХАӨМС-г  бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн байгууллагын бүртгэл,  нийгмийн хамгааллын мэдээллийн сантай  уялдуулан өргөтгөж, шаардлагатай  мэдээллийг солилцох тогтолцоог  бүрдүүлэх 5 зорилт бүхий үйл ажиллагаагаа оновчтой төлөвлөж хэрэгжүүлэх,

7 хоногийн үнийн мэдээ
2017.08.09-ний байдлаар, төг
   Дорнод I гурил   кг   920
  Элсэн чихэр   кг   2100
  Цагаан будаа   кг   2200
  Шингэн сүү   литр   600
  Хонины мах   кг   6000
  Үхрийн мах   кг   7000
  Ямааны ястай мах   кг   5500
  Бензин А-80   литр   1570
  Бензин Ай-92   литр   1680
  Дизель түлш   литр   1810
  Ноолуур   кг   40000

 

7 хоногийн үний динамик дэлгэрэнгүй..

  2014 он    2015 он   2016 он  2017 он