Статистикийн хэлтсийн танилцуулга


ДОРНОД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ

СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Ìàíàé óëñ 1924 îíû 11 дүгээр ñàðûí 11-íèé ºäºð òýð ¿åèéí Äîòîîä ÿâäëûí ÿàìíû á¿òöýä “Òîî á¿ðòãýëèéí õýëòэñ”-èéã 6 îðîí òîîòîé áàéãóóëñíààð îð÷èí öàãèéí Ñòàòèñòèêèéí àëáàíû ¿íäýñ ñóóðü òàâèãäñàí ò¿¿õòýé.  Монгол улсын Ñòàòèñòèêèéí тухай  õóóëèйн дагуу îðîí íóòãèéí á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëòàíä 1997 онд ººð÷ëºëò îðæ, àéìãèéí Çàñàã äàðãûí äýðãýäýõ ñòàòèñòèêèéí õýëòýñ áîëîí ºðãºæин ажиллаж байна.

         Одоогийн Дорнод аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтэс нь хэлтсийн дарга, ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтэн, гэрээт ажилтан, түүвэр судалгааны судлаач нийт 10 ажилтантай үйл ажиллагаа явуулж байна.

  2017 ОНЫ ЗОРИЛГО: СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЛИЙГ ХЭРЭГЛЭЭ БОЛГОХ ЖИЛ

  2017 ОНЫ  ЗОРИЛТ:    

  1. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах
  2. Анхан шатны мэдээллийн чанарт ахиц дэвшил гаргах, хяналт шалгалтыг өргөжүүлэх, мэдээллийн үнэн бодит байдлыг дээшлүүлэх
  3. Статистикийн дүн шинжилгээний чадавхийг бэхжүүлэх,  шинжилгээ судалгааны ажлыг өргөжүүлэх
  4. Хэрэглэгчдийн статистикийн боловсролыг дээшлүүлэх, статистикийн  мэдээллийн хэрэглээ, ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, сурталчлан таниулах

7 хоногийн үнийн мэдээ
2017.12.06-ний байдлаар, төг
   Дорнод I гурил   кг   920
  Элсэн чихэр   кг   2200
  Цагаан будаа   кг   2100
  Шингэн сүү   литр   1200
  Хонины мах   кг   5200
  Үхрийн мах   кг   6000
  Ямааны ястай мах   кг   4500
  Бензин А-80   литр   1570
  Бензин Ай-92   литр   1680
  Дизель түлш   литр   1810
  Ноолуур   кг   40000

 

7 хоногийн үний динамик дэлгэрэнгүй..

  2014 он    2015 он   2016 он  2017 он