Хэвлэлийн бага хурлын презентаци


Тус хэлтсээс сар бүр бэлтгэн гаргадаг Дорнод аймгийн нийгэм эдийн засгийн танилцуулгаар зохион байгуулдаг хэвлэлийн бага хурлын илтгэлүүдийг байршууллаа. Сарын мэдээллээр хийж буй "сарын мэдээний презентаци"-ийг бэлтгэхдээ сүүлийн 3-5 жилийн тайлант сарын тоон үзүүлэлтийг харьцуулсан болно.

2017 оны 01 сар/үзэх/        2018 оны 01 сар/үзэх/      

2017 оны 02 сар/үзэх/        2018 оны 02 сар/үзэх

2017 оны 03 сар/үзэх/        2018 оны 03 сар/үзэх

 2017 оны 04 сар/үзэх/       2018 оны 04 сар/үзэх/

2017 оны 05 сар /үзэх/       2018 оны 05 сар/үзэх/

2017 оны 06 сар /үзэх/      2018 оны 06 сар/үзэх/

2017 оны 07 сар /үзэх/      2017 оны 07 сар /үзэх

2017 оны 08 сар /үзэх/      2017 оны 08 сар /үзэх

2017 оны 09 сар /Үзэх/     2017 оны 09 сар /үзэх

2017 оны 10 сар /Үзэх/     2017 оны 10 сар /үзэх

2017 оны 11 сар /үзэх/     2017 оны 11 сар /үзэх/ 

2017 оны 12 сар /үзэх/     2017 оны 12 сар /үзэх

2014 оны 1 дүгээр сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/        2015 оны 01 сар /үзэх/       2016 оны 01 сар /үзэх/

2014 оны 2 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/       2015 оны 02 сар /үзэх/        2016 оны 02 сар /үзэх/

2014 оны 3 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/       2015 оны 03 сар /үзэх/        2016 оны 03 сар /үзэх/

2014 оны 4 дүгээр сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/       2015 оны 04 сар /үзэх/        2016 оны 04 сар /үзэх/

2014 оны 5 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/       2015 оны 05 сар /Үзэх/       2016 оны 05 сар /үзэх/

2014 оны 6 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/       2015 оны 06 сар /Үзэх/       2016 оны 06 сар /үзэх/

2014 оны 7 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/       2015 оны 07 сар /Үзэх/       2016 оны 07 сар /үзэх/

2014 оны 8 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/       2015 оны 08 сар /Үзэх/       2016 оны 08 сар /үзэх/

2014 оны 9 дүгээр сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/       2015 оны 09 сар /Үзэх/       2016 оны 09 сар /үзэх/

2014 оны 10 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/     2015  оны 10 сар /Үзэх/      2016 оны 10 сар /үзэх/

2014 оны 11 дүгээр сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/     2015 оны 11 сар /Үзэх/       2016 оны 11 сар /үзэх/

2014 оны 12 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /Үзэх/    2015 оны 12 сар  /Үзэх/       2016 оны 12 сар /Үзэх/

 

 

7 хоногийн үнийн мэдээ
2019.01.02-ны байдлаар, төг
   Дорнод I гурил   кг   1266.7
  Элсэн чихэр   кг   1833
  Цагаан будаа   кг   2333
  Шингэн сүү   литр   1900
  Хонины мах   кг   6700
  Үхрийн мах   кг   7600
  Ямааны ястай мах   кг   6466.7
  Бензин А-80   литр   1890
  Бензин Ай-92   литр  

1950

  Дизель түлш   литр   2486.6
  Ноолуур   кг   30000

7 хоногийн үний динамик дэлгэрэнгүй..

2014 он  2015 он  2016 он  2017 он 2018 он