Хэвлэлийн бага хурлын презентаци


Тус хэлтсээс сар бүр бэлтгэн гаргадаг Дорнод аймгийн нийгэм эдийн засгийн танилцуулгаар зохион байгуулдаг хэвлэлийн бага хурлын илтгэлүүдийг байршууллаа. Сарын мэдээллээр хийж буй "сарын мэдээний презентаци"-ийг бэлтгэхдээ сүүлийн 3-5 жилийн тайлант сарын тоон үзүүлэлтийг харьцуулсан болно.

2017 оны 01 сар/үзэх/        2018 оны 01 сар/үзэх/      

2017 оны 02 сар/үзэх/        2018 оны 02 сар/үзэх

2017 оны 03 сар/үзэх/        2018 оны 03 сар/үзэх

 2017 оны 04 сар/үзэх/       2018 оны 04 сар/үзэх/

2017 оны 05 сар /үзэх/       2018 оны 05 сар/үзэх/

2017 оны 06 сар /үзэх/      2018 оны 06 сар/үзэх/

2017 оны 07 сар /үзэх/      2017 оны 07 сар /үзэх

2017 оны 08 сар /үзэх/      2017 оны 08 сар /үзэх

2017 оны 09 сар /Үзэх/     2017 оны 09 сар /үзэх

2017 оны 10 сар /Үзэх/     2017 оны 10 сар /үзэх

2017 оны 11 сар /үзэх/     2017 оны 11 сар /үзэх/ 

2017 оны 12 сар /үзэх/     2017 оны 12 сар /үзэх

2014 оны 1 дүгээр сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/        2015 оны 01 сар /үзэх/       2016 оны 01 сар /үзэх/

2014 оны 2 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/       2015 оны 02 сар /үзэх/        2016 оны 02 сар /үзэх/

2014 оны 3 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/       2015 оны 03 сар /үзэх/        2016 оны 03 сар /үзэх/

2014 оны 4 дүгээр сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/       2015 оны 04 сар /үзэх/        2016 оны 04 сар /үзэх/

2014 оны 5 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/       2015 оны 05 сар /Үзэх/       2016 оны 05 сар /үзэх/

2014 оны 6 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/       2015 оны 06 сар /Үзэх/       2016 оны 06 сар /үзэх/

2014 оны 7 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/       2015 оны 07 сар /Үзэх/       2016 оны 07 сар /үзэх/

2014 оны 8 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/       2015 оны 08 сар /Үзэх/       2016 оны 08 сар /үзэх/

2014 оны 9 дүгээр сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/       2015 оны 09 сар /Үзэх/       2016 оны 09 сар /үзэх/

2014 оны 10 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/     2015  оны 10 сар /Үзэх/      2016 оны 10 сар /үзэх/

2014 оны 11 дүгээр сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /үзэх/     2015 оны 11 сар /Үзэх/       2016 оны 11 сар /үзэх/

2014 оны 12 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл /Үзэх/    2015 оны 12 сар  /Үзэх/       2016 оны 12 сар /Үзэх/

 

 

         7 хоногийн үнийн мэдээ
2020.04.01-ны байдлаар, төг  

Дорнод I гурил            

  кг      1500  
Элсэн чихэр   кг     2500  
Цагаан будаа   кг     2600  
Шингэн сүү   литр     2000  
Хонины мах   кг     9500  
Үхрийн мах   кг     12000  
Ямааны ястай мах   кг     9500  
Бензин А-80   литр     1835  
Бензин Ай-92   литр    

1853

 
Дизель түлш   литр    

2480

 
Ноолуур   кг     60000  

Боодолтой өвс 25 кг

  кг    

4500

 

7 хоногийн үний динамик дэлгэрэнгүй..

2014 он      2015 он       2016 он 

2017 он      2018 он       2019 он

2020 он