Инфографик, сүүлийн 5 жилээр


Дорнод аймгийн инфографик, салбараар:

2018 оны 1 сарын аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлт борлуулалт :

2017 оны жилийн эцсийн малын тоо:

2017  оны жилийн эцсийн хүн ам, төрөлт, нас баралт, боловсролын үзүүлэлтүүд, инфографик хэлбэрээр

2016 оны 1 дүгээр улирлын инфографик үзүүлэлтүүд, сүүлийн 5 жилээр 

* Өрх, хүн амын тоо, сумаар / 2006-2013 оноор/  татах

* Төрөлт, нас баралт, гэрлэлт /1998-2013 оноор/ татах

2015 оны 4 дүгээр улирлын нийгэм эдийн засгийн инфографик, сүүлийн 5 жилээр /Татах/

Дорнод аймгийн 2013-2014 оны хүн ам, боловсролын салбарын инфографик үзүүлэлтүүд гарлаа.

    

Дорнод аймгийн 2014 оны эдийн засгийн үзүүлэлтүүд, улирлаар:

2014 оны 1 дүгээр улирлын инфографик, 5 жилээр тайлант үетэй харьцуулсан  /Үзэх/

2014 оны 2 дугаар улирлын инфографик, 5 жилээр тайлант үетэй харьцуулсан /Үзэх/

2014 оны 3 дугаар улирлын инфографик, 5 жилээр тайлант үетэй харьцуулсан /Үзэх/

2015 оны 3 дугаар улирлын инфографик, 5 жилээр тайлант үетэй харьцуулсан /Үзэх/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 оны 2 дугаар улирлын инфографик, 5 жилээр тайлант үетэй харьцуулсан /Үзэх/

2015 оны 1 дүгээр улирлын инфографик, 5 жилээр тайлант үетэй харьцуулсан

2015 оны 4 дүгээр сарын инфографик үзүүлэлтүүд,

 

2014 оны жилийн эцсийн өрх, хүн ам, мал тооллогын дүнг инфографикаар:

 

7 хоногийн үнийн мэдээ
2018.04.18-ний байдлаар, төг
   Дорнод I гурил   кг   920
  Элсэн чихэр   кг   2233.3
  Цагаан будаа   кг   2333.3
  Шингэн сүү   литр   1500
  Хонины мах   кг   6800
  Үхрийн мах   кг   8500
  Ямааны ястай мах   кг   6000
  Бензин А-80   литр   1680
  Бензин Ай-92   литр   1830
  Дизель түлш   литр   2100
  Ноолуур   кг   90000

7 хоногийн үний динамик дэлгэрэнгүй..

2014 он  2015 он  2016 он  2017 он