Төсөв, санхүү


ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН-2017

1-Р САР2-Р САР3-Р САР,

АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ-2016

ТӨСӨВ-2017

 
 

Тус хэлтсийн 2017 оны төсөв нь 7 орон тоо, 79 922,0 мянган төгрөгийн санхүүжилт батлагдсан. Үүнээс:

  • - Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшилд: 66 601,7  мянган төгрөг буюу нийт төсвийн 83,3 %
  • - Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалын шимтгэлд: нийт төсвийн 7 326,1 мянган төгрөг буюу  9,2 %
  • - Бараа үйлчилгээний бусад зардал: 5 466,2 мянган төгрөг буюу  6,8 %
  • - Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшууллын зардал: 528,0 мянган төгрөг буюу 0,7 хувийг эзлэж байна.

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН-2016

11-Р САР

12-Р САР

ТӨСӨВ-2016

Төсвийн товч танилцуулга

   

АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ-2015

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН-2015

1-Р САР ҮНДСЭН,  2-Р САР ҮНДСЭН, НЭМЭЛТ,  3-Р САР ҮНДСЭН, НЭМЭЛТ,  4-Р САР ҮНДСЭН, НЭМЭЛТ,  5-Р САР ҮНДСЭН, НЭМЭЛТ,  6-Р САР ҮНДСЭН, НЭМЭЛТ,  7-Р САР,  8-Р САР,  9-Р САР,  10-Р САР,  11-Р САР,  12-Р САР,  

ТӨСӨВ-2015

Төсвийн товч танилцуулга

АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ-2014

АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ-2013

7 хоногийн үнийн мэдээ
2017.06.14-ний байдлаар, төг
   Дорнод I гурил   кг   920
  Элсэн чихэр   кг   2100
  Цагаан будаа   кг   2100
  Шингэн сүү   литр   800
  Хонины мах   кг   6500
  Үхрийн мах   кг   8000
  Ямааны ястай мах   кг   5500
  Бензин А-80   литр   1570
  Бензин Ай-92   литр   1680
  Дизель түлш   литр   1810
  Ноолуур   кг   40000
 
 

 7 хоногийн үний динамик дэлгэрэнгүй...

       2014 он    2015 он   2016 он